Vino alaturi de noi

Dorim sa protejam digital sanatatea Romaniei

Principii de Etică și Reguli de Conduită

CYBER VOLUNTEERS 19 – ROMANIA încheie relații de parteneriat cu autorități abilitate și beneficiari ai activităților sale. În consecință, prin completarea Formularului de solicitare a statutului de membru, fiecare solicitant trebuie să se asigure că a luat la cunoștință și este de acord cu respectarea standardelor, politicilor, procedurilor, principiilor de etică și regulilor de conduită. Membrii voluntari nu își asumă obligații pe care nu sunt în măsură să le îndeplinească și nu angajează CYBER VOLUNTEERS 19 – ROMANIA în acțiuni contrare obiectivelor propuse. 

Membrii voluntari CYBER VOLUNTEERS 19 – ROMANIA se angajează să respecte următoarele principii etice: 

  • responsabilitate – se respectă interesele legitime în contextul interesului public; 
  • profesionalism – se solicită o conduită profesională ireproșabilă, maximum de eficiență și eficacitate în condițiile respectării legii și a standardelor profesionale aplicabile; 
  • integritate – se impun obiectivitate, imparțialitate, onestitate (etc.) fără a afecta interesul public și prestigiul instituțional 
  • transparență – se asigură accesul neîngrădit la informațiile publice și se protejează informațiile confidențiale, în condițiile legii. 

Membrii CYBER VOLUNTEERS 19 – ROMANIA înțeleg limitele, respectă legile și principiile de confidențialitate și se angajează să nu aducă atingere intereselor sau imaginii terților parteneri sau beneficiari.

Toți membrii CYBER VOLUNTEERS 19 – ROMANIA promovează bunele practici în domeniu. Membrii voluntari acționează atât ca echipă, cât și la nivel individual, în scopul realizării obiectivelor, evitând conflictul de interese și acțiuni ce pot aduce atingere siguranței și ordinii publice sub sancțiunea prevederilor legale în vigoare.